TBD Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Sanal

Sektörün Değerli Temsilcileri,

Kişisel Verilerin Korunması konusunda ülkemizde yer alan tüm paydaşlar arasında farkındalık ve etkileşim yaratılması amaçlanmıştır. Çünkü bir veri ihlali oluyor ancak bu veri ihlalinden milyonlarca kişi etkileniyor.

Bu Zirvedeki temel amacımız pandemi sürecinde hızla dijital dünyaya entegre olan vatandaşlarımızın kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerinin ihlalinden maddi zarar görmelerinin engellenmesidir. Diğer taraftan bu güne kadar çözülemeyen KVKK ile ilgili konuların tekrar gündeme getirilerek çözüm arayışlarının hızlandırılmasını sağlamak, ayrıca hızla gelişmekte olan dijital dönüşüm teknolojilerin ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörülerinin tartışılması ile karar vericilerin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

2 Eylül 2021 tarihinde “HİBRİT” olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumunda gerçekleşecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Bilişim Derneği