Etiket "KamuBİB"

TBD KamuBİB-BİMY Bütünleşik Etkinliği

TBD Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği TBD Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı