Yayınları

İ. İLKER TABAK’IN;

Katkı Verdiği / Hazırladığı Raporlar

2018, Aralık   “Yerli ve Milli Yazılım Endüstrisi Raporu“, Türkiye Bilişim Derneği, Aralık 2018

2021, Şubat    “Anlık İleti Hizmetleri Değerlendirme Raporu“, Türkiye Bilişim Derneği, 3 Şubat 2021

2021, Şubat    “Veri Merkezi Sektörünün Geliştirilmesi Değerlendirme ve Öneriler Ön Raporu“, TBD, 5 Mayıs 2021

2023, Ağustos 12. Kalkınma Planı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporu“, CBSBB, 28 Ağustos 2023
(Bu rapor, 12. Kalkınma Planı kapsamında CB Strateji Bütçe Başkanlığınca (SBB) kabul edilmiş olup henüz SBB sayfalarında yayımlanmamıştır.)

2024, Şubat   ATO Bilişim Sektörü Buluşmaları Etkinlik Raporu“, ATO 8 nolu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi, 17 Şubat 2024

2024, Mart  Türkiye 3. Bilişim Şûrası – Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeni Nesil Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu 1. Çalıştay Raporu (taslak)“, 24 Nisan 2024


Yayınları

1987    “Programlama Ölüyor mu?”, Bakış Dergisi, Sayı 6, sf. 6, Temmuz-Eylül 1987, çeviri.

1988    “Malümatsayarın İlk Keşfi – Gülmece”, Bakış Dergisi, Sayı 9, sf. 45, Nisan-Haziran 1988, Bahri G. Apaydın, İ. İlker Tabak. (NetYorum portalinde yeniden yayımlanmıştır: http://www.netyorum.com/sayi/38/20000914-05.htm)

1988    “Veri Tabanı Bütünlüğü: Kalite Kontrolu ve Eşzamanlı Günlemeler”, Bakış Dergisi, Sayı 9, sf. 40, Nisan-Haziran 1988.

1992    “TBD ve  Standard Çalışmaları”, Bilişim Dergisi, Sayı 25, Sf. 32, Nisan 1992.

1995   Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Otomasyon Çalışması”, BİLİŞİM’95, TBD 12. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, sf. 207, Eylül-1995, M. Kaya ile birlikte.

1996    Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce; A. Arifoğlu, H. L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, N. K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ.  Tabak, B. Titiz, E. Üç, T. Üney ve S. Yakut; Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 1996 (132 s.).

1999    Bilişim Projeleri Yönetimi El Kitabı ; İ. Apaydın, T. Akay, M. K. Akgül, H. M. Aral, A. Ayvalı, N. Sümer, İ. Tabak, Y. Tuncay; Türkiye Bilişim Derneği, Nisan 1999 (104 s.)

2003    Yazılım Bakımı Nedir, Ne Değildir? ; BİMY-11 Semineri Bildiriler Kitabı, sf. 17-20, 9-12 Nisan 2003.

2006    E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri ; Türk Kütüphaneciliği, sf. 89 – 100; Cilt 20, Sayı:1 (2006); A. Eser Baransel, İ. İlker Tabak

2007    TBD İstanbul Bilişim Kongresi, Kurumsal Yazılım 2007 Etkinliği’nde (09.06.2007 günü) düzenlenen “İnsan Gücümüz Türkiye’yi Nasıl Bir Yazılım Devine Dönüştürür?” panelinde konuşmacı;

2021     TBD 2021 2nd International Informatics and Software Engineering Conference – Bildiri // İ. İ. Tabak, A. Pekel, K. Özer, E. Görgülü and T. ÖOren, “Meticulous Use of Turkish Informatics Terms to Deter Defective Turkish,” 2021 2nd International Informatics and Software Engineering Conference (IISEC), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/IISEC54230.2021.9672408.

2023    12. Kalkınma Planı Bilgi ve İletilişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu Raportörlerinden biri olarak “12. KP BİT ÖİK Raporu“, Haziran 2023, TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından revize edilmemiş hali

2023    Ören, T., A. Pekel, K. Özer, İ.İ. Tabak, E.Y. Görgülü (29 Ekim 2023). Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Terimleri Sözlüğü (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce). Türkiye Bilişim Derneği’nin Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı Armağanı. ISBN: 978-605-82941-8-9. Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 751 s. (Yayımlanma haberi)

İ. İlker Tabak’ın adı geçen yayınların dışında, Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması çalışmaları sırasında, Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde yayımlanan “Bilgisayar Mühendisleri Odası Bülteni”nde de çeşitli konularda yayınları bulunmaktadır.

1996 Şubat ayında yayın yaşamına başlayan ve IDG ile TBD işbirliğinde yayımlanan  Computer World / Türkiye haftalık haber gazetesi yayın kurulunda TBD adına çalışmalarda bulunmuştur.

İ. Tabak’ın, Türkiye Bilişim Derneği yayınlarından Bilişim Dergisi‘nin yanı sıra TBD tarafından internet ortamında yayımlanmakta olan i-Dergi için çeşitli konularda yazıları bulunmaktadır.

TBD Bilişim Dergisi’ndeki Köşe Yazıları

İnternet ortamında e-Dergi olarak yayımlanan TBD Bilişim Dergisi’nde SİMGE adlı köşesinde Ağustos 2009’dan beri paylaştığı yazıları şunlardır:

SAYI      YAYIN TARİHİ      YAZI BAŞLIĞI

112       Ağustos 2009     Bilişim
113       Eylül 2009           Herkes Biliyor
114       Ekim 2009           Dün, Bugün, Yarın
115       Kasım 2009         Gidebildiğin Yerler Senindir
116       Aralık 2009         Gereği Düşünüldü: Yazılım Özgürdür

117       Ocak 2010          Geri Sayım
118       Şubat 2010          Kim Yapacak ?
119       Mart 2010           Yeminli Bilişimci
120       Nisan 2010          Söz Uçar, Yazı Kalır
121       Mayıs 2010          Sen, Ben, Biz
122       Haziran 2010       Haziran
123       Tem-Ağu 2010     İzmir
124       Eylül 2010           Kopyala Yapıştır
125       Ekim 2010           Dönüşüm
126       Kasım 2010         Alın Teri, Akıl Teri
127       Aralık 2010          Çocuk Oyuncağı

128       Ocak 2011           İki Elin Sesi
129       Şubat 2011          İnternet Devri mi?
130       Mart 2011           Bir İlke İmza Atmak
131       Nisan 2011          En Büyük Hazine (y. Simge Tabak)
132       Mayıs 2011         Mutluluk: Çalış, İyilik Yap, Şükret
133       Haziran 2011      e-İnsaf
134       Tem-Ağu 2011    Bilişim İzcileri
135       Eylül 2011            Zaman Tüneli
136       Ekim 2011           Bilişimle 40 Yıl
137       Kasım 2011          Yerliler Göçmenler
138       Aralık 2011          Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin: Bilgisayar Mühendisleri Odası

139       Ocak 2012           HİÇ…
140       Şubat 2012          Taş, Kağıt, Makas
141       Mart 2012           Kabul Edenler, Etmeyenler
142       Nisan 2012          Renkli Rüyalar Ülkesi (y. Simge Tabak)
143       Mayıs 2012          Süreklilik…
144       Haziran 2012       KOBİ’lişim
145       Tem-Ağu 2012     Labirent
146       Eylül 2012           Başlangıç
147       Ekim 2012           K’Atılım
148       Kasım 2012          RoboSapiens
149       Aralık 2012          Bilişimin Işığı ile Aydınlanın

150       Ocak 2013           0, 1, 2, 3, TBD Ankara
151       Şubat 2013          Ali Yazar, Veli Bozar
152       Mart 2013           E’yitim
153       Nisan 2013          Söz Çocukların (y. Doğa Erdağ)
154       Mayıs 2013          Kısaca
155       Haziran 2013       TAKSİM
156       Tem-Ağu 2013     SosyalanMedya
157       Eylül 2013           BÜYÜ’ME
158       Ekim 2013           E’KİMLİK
159       Kasım 2013          Bİ’LİNÇ
160       Aralık 2013          On Yıl Önce, On Yıl Sonra

161       Ocak 2014           2014 ÇİP Yılı
162       Şubat 2014          Küreselleşme 3.0: Bilişimin Gücü
163       Mart 2014           Türkiye’nin Seçimi
164       Nisan 2014          Çocuklarımız
165       Mayıs 2014          Kulaktan Kulağa
166       Haziran 2014       Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Programla
167       Tem-Ağu 2014     Bilgilenmek mi, Bilişmek mi?
168       Eylül 2014           Etkinlik Etkisi
169       Ekim 2014           Kısaltmalar
170       Kasım 2014          Gelecek Şekillenirken
171       Aralık 2014          Bayrak Yarışı

172       Ocak 2015           Görev, Gelenek, Gelecek
173       Şubat 2015          Yeni Döneme Doğru
174       Mart 2015           e-Sandık İle Seçim Uygulaması
175       Nisan 2015          Mutluluğa Dönüşüm
176       Mayıs 2015          Mobil Gelecekte N’ler Olacak?
177       Haziran 2015       Akıl Yaşta Değil Baştadır
178       Tem-Ağu 2015     Gündem Yazılım
179       Eylül 2015           Dönüşen Dünyada Eğitim – Köy Enstitülerinden Bilişim Enstitülerine
180       Ekim 2015           Eğitim; Ama Nasıl?
181       Kasım 2015          Siber Güvenilir Kullanıcı
182       Aralık 2015          Toplum İçin Bilişim Merkezleri

183       Ocak 2016           Kodlama Yetmez, Robot da Yapalım
184       Şubat 2016          Çıkış Yok

185       Nisan 2021          Dönüşüm Muhteşem Olacak
186       Temmuz 2021     Üçüncü Sektör Olarak Sivil Toplum
187       Ekim 2021           Sıçramalar

188       Ocak 2022           Yeni Şeyler Denemeli; Yeni Şeyler Söylemeli
189       Nisan 2022          Bilişim(ci)sizlik Maliyeti
190       Temmuz 2022     Tercih Zamanı
191       Ekim 2022           Re’Vizyon

192       Ocak 2023           Teknoloji Büyümenin Kaldıracıdır
193       Nisan 2023          On İki
194       Temmuz 2023     T’UZAK
195       Ekim 2023           Dönüm Noktası