Yayınları

İ. İLKER TABAK’IN;

Katkı Verdiği Raporlar

2018, Aralık   “Yerli ve Milli Yazılım Endüstrisi Raporu“, Türkiye Bilişim Derneği, Aralık 2018

2021, Şubat    “Anlık İleti Hizmetleri Değerlendirme Raporu“, Türkiye Bilişim Derneği, 3 Şubat 2021

2021, Şubat    “Veri Merkezi Sektörünün Geliştirilmesi Değerlendirme ve Öneriler Ön Raporu“, TBD, 5 Mayıs 2021


Yayınları

1987    “Programlama Ölüyor mu?”, Bakış Dergisi, Sayı 6, sf. 6, Temmuz-Eylül 1987, çeviri.

1988    “Malümatsayarın İlk Keşfi – Gülmece”, Bakış Dergisi, Sayı 9, sf. 45, Nisan-Haziran 1988, Bahri G. Apaydın, İ. İlker Tabak. (NetYorum portalinde yeniden yayımlanmıştır: http://www.netyorum.com/sayi/38/20000914-05.htm)

1988    “Veri Tabanı Bütünlüğü: Kalite Kontrolu ve Eşzamanlı Günlemeler”, Bakış Dergisi, Sayı 9, sf. 40, Nisan-Haziran 1988.

1992    “TBD ve  Standard Çalışmaları”, Bilişim Dergisi, Sayı 25, Sf. 32, Nisan 1992.

1995   Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Otomasyon Çalışması”, BİLİŞİM’95, TBD 12. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı, sf. 207, Eylül-1995, M. Kaya ile birlikte.

1996    Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce; A. Arifoğlu, H. L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, N. K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ.  Tabak, B. Titiz, E. Üç, T. Üney ve S. Yakut; Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 1996 (132 s.).

1999    Bilişim Projeleri Yönetimi El Kitabı ; İ. Apaydın, T. Akay, M. K. Akgül, H. M. Aral, A. Ayvalı, N. Sümer, İ. Tabak, Y. Tuncay; Türkiye Bilişim Derneği, Nisan 1999 (104 s.)

2003    Yazılım Bakımı Nedir, Ne Değildir? ; BİMY-11 Semineri Bildiriler Kitabı, sf. 17-20, 9-12 Nisan 2003.

2006    E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri ; Türk Kütüphaneciliği, sf. 89 – 100; Cilt 20, Sayı:1 (2006); A. Eser Baransel, İ. İlker Tabak

2007    TBD İstanbul Bilişim Kongresi, Kurumsal Yazılım 2007 Etkinliği’nde (09.06.2007 günü) düzenlenen “İnsan Gücümüz Türkiye’yi Nasıl Bir Yazılım Devine Dönüştürür?” panelinde konuşmacı;

2021     TBD 2021 2nd International Informatics and Software Engineering Conference – Bildiri // İ. İ. Tabak, A. Pekel, K. Özer, E. Görgülü and T. ÖOren, “Meticulous Use of Turkish Informatics Terms to Deter Defective Turkish,” 2021 2nd International Informatics and Software Engineering Conference (IISEC), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/IISEC54230.2021.9672408.

İ. İlker Tabak’ın adı geçen yayınların dışında, Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması çalışmaları sırasında, Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde yayımlanan “Bilgisayar Mühendisleri Odası Bülteni”nde de çeşitli konularda yayınları bulunmaktadır.

1996 Şubat ayında yayın yaşamına başlayan ve IDG ile TBD işbirliğinde yayımlanan  Computer World / Türkiye haftalık haber gazetesi yayın kurulunda TBD adına çalışmalarda bulunmuştur.

İ. Tabak’ın, Türkiye Bilişim Derneği yayınlarından Bilişim Dergisi‘nin yanı sıra TBD tarafından internet ortamında yayımlanmakta olan i-Dergi için çeşitli konularda yazıları bulunmaktadır.