Etiket "Kişisel Veri"

TBD 3. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2021 yılından itibaren düzenlenmekte olan Kişisel Verileri Koruma Zirvesinin üçüncüsü “Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler” ana teması ile 20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

TBD Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Sektörün Değerli Temsilcileri,

Kişisel Verilerin Korunması konusunda ülkemizde yer alan tüm paydaşlar arasında farkındalık ve etkileşim yaratılması amaçlanmıştır. Çünkü bir veri ihlali oluyor ancak bu veri ihlalinden milyonlarca kişi etkileniyor.

Bu Zirvedeki temel amacımız pandemi sürecinde hızla dijital dünyaya entegre olan vatandaşlarımızın kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerinin ihlalinden maddi zarar görmelerinin engellenmesidir. Diğer taraftan bu güne kadar çözülemeyen KVKK ile ilgili konuların tekrar gündeme getirilerek çözüm arayışlarının hızlandırılmasını sağlamak, ayrıca hızla gelişmekte olan dijital dönüşüm teknolojilerin ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörülerinin tartışılması ile karar vericilerin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

2 Eylül 2021 tarihinde “HİBRİT” olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumunda gerçekleşecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Bilişim Derneği

Kişisel Verileri Koruma (KVKK ve GDPR)

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA (KVKK ve GDPR) Şirketlerin, kurum ve kuruluşların topladığı ad-soyad, telefon numaraları, adresler e-posta adresleri, çeşitli şifreleri, banka bilgileri ve sağlık kayıtları gibi kişisel veriler, hem bu verileri