Bilişim

Bilişim

Bilişim

Yaşam biçimimizi kökünden değiştiren bir kavram.

Yeni sosyal, siyasal ve ekonomik düzenlerin itici gücü olan bir teknoloji harmanı.

Ulusal kalkınma için bilişim teknikbiliminden yararlanmak gerektiğini 1968 yılında söylemiş Sayın Aydın Köksal; Türkiye Bilişim Derneği’ni (TBD) kurmadan önce.

20. yüzyılın son çeyreğinde olduğu gibi 21. yüzyılda da bilgisayar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli araç oldu. Günümüzde bilgisayarlar küçüldü, ucuzladı, şekil değiştirdi. Cep telefonu oldu, müzik çalar oldu. Yaşamımızın her evresinde, yaptığımız her işte, kullandığımız her araçta karşımıza çıkmakta. Yeni yaşam biçiminin ayrılmaz parçası olarak bilişim toplumuna dönüşümün anahtarı oldu.

İnternet ve iletişim teknolojilerinin de yaygınlaşması sonucunda dünya avuçlarımızın içine giriverdi. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Aynı zamanda bilginin bize ulaşması da kolaylaştı.

Bilgisayarı, bilişim teknolojilerini, cep telefonlarımızı ve diğer benzer aygıtları yaşamımızdan silip atabilir miyiz? Bilişimsiz yaşayabilir miyiz?

“Bilişimsizlik Maliyeti”ne katlanabilir miyiz?

Bilişimsizlik maliyeti, bilişim teknolojilerini eksik ya da yanlış kullanmak ya da hiç kullanmamak nedeniyle katlanmak zorunda olduğumuz maliyettir.

2002 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Şûrası’nda TBD tarafından kamuoyunun gündemine taşınan bu kavram ile, bilişim yalnızca biz bilişimcilerin uğraş alanı  olarak algılanmaktan çıkıp toplumun her kesimini ilgilendiren bir noktaya geldi.

Teknolojiyi yalnızca kullananlardan oluşan, tüketim odaklı yaşayan değil, teknolojiyi üreten, bundan kaynak elde eden bir toplum biçimini esas alan yeni ekonomik anlayış hükümetlerce de benimsendi. Bilişim teknolojilerine yapılan yatırımlar hız kazandı.

Bilişimsizlik maliyetini azaltarak, hatta yok ederek elde edilecek verimlilik, ekonomik krizden çıkış yolu olarak ön plana çıkmaktadır. Geleneksel tasarruf yöntemleri yerine bilişim teknolojilerine yapılacak yatırımlar ile, verimlilik ve ekonomik kalkınma sağlanacağı ortadadır.

İ. İlker Tabak (*)
Temmuz 2009, Ankara

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
TBD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı TBD Bilişim Dergisi 112. sayısında Sayfa 32’de (Temmuz 2009) yayımlanmıştır.

 

Diğer Yazılar

Blog

Gidebildiğin Yerler Senindir

Gidebildiğin Yerler Senindir Nerede hareket, orada bereket demiş atalarımız. 10. Ulaştırma Şûrası’nın yapıldığı, İstanbul Sütlüce’deki Haliç Kongre Merkezi’ne ulaşmaya çalışan grubun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Şûra açılışındaki konuşmasında belirttiği üzere,

Blog

Yeni Şeyler Denemeli, Yeni Şeyler Söylemeli

Etkisinde kaldığımız, zaman zaman da iş yaparken ya da yap(a)mazken sığındığımız deyimlerimiz vardır. Bu deyimlerden “Eski köye yeni âdet getirmek” de değişime olan direncin simgesi olarak karşımıza çıkmıştır. Aynı girdilerle

Bilişim

Kim Yapacak?

Kim yapacak? Birileri yapacaktır. Biz yapmazsak, yapamazsak; yapılması gerekeni birileri mutlaka yapacaktır. Yapanlar, üretenler tarafında mı yer alacağız, yoksa, tüketenler, kullananlar tarafında mı? Yapmak istediklerimizi yapacak kaynaklarımız olduğu halde, hatta