Sanayi Şehri Ankara ve Sayısal Dönüşüm

Sanayi Şehri Ankara ve Sayısal Dönüşüm

Ankara Türkiye’nin başkenti. Genellikle siyaset ve bürokrasi ağırlıklı olarak gündeme gelmektedir. Ankara’nın coğrafi konumu ve ülkemizin diğer şehirlerine olan ulaşımındaki kolaylıkları; hava, kara ve demiryolu bağlantıları ile sanayisi ve yetişmiş insan gücü de istatistiklerde öne çıkmaktadır. Buna rağmen, Ankara denince aklına “sanayi” gelenlerin sayısı oldukça azdır. “Sanayi Şehri” olarak tanıtımı yeterince yapılmayan Ankara daha çok Hacettepe, ODTÜ, Gazi, Ankara Üniversitesi gibi devlet üniversiteleri ve Bilkent, Başkent, Atılım, Çankaya gibi vakıf üniversiteleri ve kamu kurumları ile anılmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile üniversite sanayi işbirliğinin kolaylıkla uygulamaya alındığı bir ortam olan Ankara aynı zamanda iş dünyasının merkezindeki kuruluşu olan TOBB’un da merkezinin bulunduğu bir şehirdir. Birçok önemli sivil toplum kuruluşu (STK) da Ankara merkezli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Böylesine güçlü bir ekosistemi, şehir içindeki kolay ulaşım ve erişim olanaklarını da düşünürsek, özellikle sanayide daha güçlü adımların atılması beklenmektedir.

Sanayicinin çok tanıtım ve reklam yapmadan başardığı işler bulunmaktadır. Sanayi Gazetesi’nde yer verilen son verilere göre (www.sanayigazetesi.com.tr , Fatih Ağarman, 20 Şubat 2019) Ankara yalnızca imalat sanayi ürünlerinde 6 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Savunma sanayinin önde gelen kuruluşları Ankara’da bulunmaktadır: ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN ile bunlara alt yüklenici olarak üretim yapan bir çok firma.

Ankara’da 13 OSB yer almaktadır. Bunlarda 15 bini aşkın firma faaliyet göstermektedir. 236 bini aşan çalışanın bulunduğu Ankara’daki OSB’lerde %41 makine, %30 metal, %12,3 kimya ve %16,7 de diğer alanlarda üretim yapılmaktadır.

2018 yılı verilerine göre Ankara’nın nüfusu 5.445.026 kişiye ulaşmıştır. 1.908.000 istihdama rağmen %11,4 oranındaki işsizlik dikkat çekmektedir. Ankara’da 1.389.833’ü otomobil olmak üzere toplam 1.905.510 motorlu taşıt bulunmaktadır. 19 üniversite ve 10 teknopark (Ekim 2019) bulunan Ankara’da üniversite mezunlarının oranı %21,4 olup bu oran Türkiye ortalamasının (%14,06) üstündedir.

Verilerden de görüleceği üzere Ankara’da sanayi üretiminin verim ve niteliğinin artması için gereken her türlü altyapı bulunmaktadır. Üniversiteleri, teknoparkları, eğitimli ve nitelikli işgücü, ulaşım olanakları; kamu kesimi, üniversitelerindeki akademisyenler ve özel sektörün işbirliği içinde projeler geliştirdiği STK’ları ile kalkınmaya ve üretime verilen güçlü ve gönüllü destekler Ankara’nın yerinin daha yukarılarda olması için önemlidir; yeterlidir. Yeter ki KOBİ’lerimiz kendilerini küçümsemesinler, bu kadar yakınlarında olan teknolojik gelişmelerden ve olanaklardan en üst düzeyde yararlanmak konusunda güçlü bir irade göstersinler. Kendilerini “Bilişimsizlik Maliyeti” adını verdiğimiz çıkmazdan kurtarıp sayısal (dijital) dönüşüm ile verimli üretime, dördüncü sanayi devrimine doğru adımlar atsınlar. Unutmayalım ki, “Teknoloji Büyümenin Kaldıracıdır”.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e bu kadar yakın olup O’na verdiğimiz çağdaş ülkeler seviyesine çıkma sözümüzü tutmak için her şeyimiz varken; un varken, şeker varken helva yapmak nedir ki? Ankara sanayi şehri olarak da bulunduğunun ötesindeki yeri hızla yakalayacak, ülkemizin diğer şehirlerine örnek olabilecek kapasite ve güce sahiptir. Yeter ki sanayicimiz çözümü uzaklarda değil, hemen yakınında arasın…

İ. İlker Tabak
TBK Bilişim Sistemleri AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
www.TBK.com.tr
2 Aralık 2019, Ankara


Bu yazının aslı TABİD tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında aşağıdaki adreste yayımlanmıştır:

http://ankarasanayi40.org/2019/12/03/sanayi-sehri-ankara-ve-sayisal-donusum/

SANAYİ ŞEHRİ ANKARA ve SAYISAL DÖNÜŞÜM – Ankara Sanayi 4.0_İlkerTabak-20191203 (PDF)

Diğer Yazılar

Blog

e-Dönüşüm, m-Dönüşüm kalmadı; v-Dönüşüm verelim

21. yüzyıla adım atarken bilişim ve internetteki gelişmeler çeşitli alanlarda dönüşümlerin hızlanmasına neden oldu. Bu dönüşümü tetikleyen etmenlerin başında teknolojinin ucuzlayarak toplumun her kesiminin gereksinimlerini karşılayacak düzeye gelmiş olması gösterilebilir.

Bilişim

Bilişimle Dönüşen Dünyada Eğitim

Haber Giriş: 20.07.2015 – 09:10,Son Güncelleme:20.07.2015 – 09:15 Bilişimle dönüşen dünyada eğitim 70 yıl önce biten II. Dünya Savaşı’nın ardından kalkınmaları mucize olarak görülebilecek iki devlet vardı. Almanya ve Japonya.

Bilişim

Yeni Şeyler Denemeli, Yeni Şeyler Söylemeli

Etkisinde kaldığımız, zaman zaman da iş yaparken ya da yap(a)mazken sığındığımız deyimlerimiz vardır. Bu deyimlerden “Eski köye yeni âdet getirmek” de değişime olan direncin simgesi olarak karşımıza çıkmıştır. Aynı girdilerle