Etiket "TBD"

TBD Kamu-BİB’25 – BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği

TBD Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile 17 – 20 Kasım 2022 tarihlerinde Xanadu Resort

TBD KamuBİB-BİMY Bütünleşik Etkinliği

TBD Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği TBD Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı

UBHK – 6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

“Bilişim Hukuku 6.0” ana teması ile 22-25 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası Konferans Salonunda Hibrit(Yüzyüze ve Çevrim İçi) olarak gerçekleştirilecek.

TBD Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Sektörün Değerli Temsilcileri,

Kişisel Verilerin Korunması konusunda ülkemizde yer alan tüm paydaşlar arasında farkındalık ve etkileşim yaratılması amaçlanmıştır. Çünkü bir veri ihlali oluyor ancak bu veri ihlalinden milyonlarca kişi etkileniyor.

Bu Zirvedeki temel amacımız pandemi sürecinde hızla dijital dünyaya entegre olan vatandaşlarımızın kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerinin ihlalinden maddi zarar görmelerinin engellenmesidir. Diğer taraftan bu güne kadar çözülemeyen KVKK ile ilgili konuların tekrar gündeme getirilerek çözüm arayışlarının hızlandırılmasını sağlamak, ayrıca hızla gelişmekte olan dijital dönüşüm teknolojilerin ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörülerinin tartışılması ile karar vericilerin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

2 Eylül 2021 tarihinde “HİBRİT” olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumunda gerçekleşecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Bilişim Derneği

Blog

Söz Uçar, Yazı Kalır

M.Ö. 4000 yılında kil tabletler üzerine ticari kayıtları tutmak amacıyla Sümerler tarafından konan simgeler, 6000 yıllık yazılı tarihin ilk örneklerini oluşturmuştur. Tarım devrimi ile birlikte başlayan yerleşik yaşamda ticari kayıtları

Blog

Yeminli Bilişimci

Yeminli Bilişimci Ulusal kalkınma için bilişim teknikbilimini kullanmak gerektiği, ekonomik krizlerden çıkışın bilişim teknolojilerinin sağladığı verimlilikten geçtiği bilinmektedir. Bunları gerçekleştirmenin bilişimciler eliyle olacağı da açıktır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine

SİMGE

Gereği Düşünüldü: Yazılım Özgürdür!

  Gereği Düşünüldü: Yazılım Özgürdür! Türkiye’de bilişim sektörünün gelişmesinde önemli yeri olan TBD Ulusal Bilişim Kurultaylarının yirmi altıncısı, ana teması “Teknoloji Politikaları” olan Bilişim’09 kapsamında, 18-20 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara’da

Blog

Gidebildiğin Yerler Senindir

Gidebildiğin Yerler Senindir Nerede hareket, orada bereket demiş atalarımız. 10. Ulaştırma Şûrası’nın yapıldığı, İstanbul Sütlüce’deki Haliç Kongre Merkezi’ne ulaşmaya çalışan grubun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Şûra açılışındaki konuşmasında belirttiği üzere,

Bilişim

Dün, Bugün, Yarın

  Dün, Bugün, Yarın… Yaşı kırkın üzerinde olanlar anımsayacaktır; doğan çocuğun adına telefon almak üzere başvuru yapılır, sıraya girilirdi. İletişim yaşamın her alanında önemliydi. Bunun farkında olan ebeveynler çocukları büyüdüğünde

SİMGE

Herkes Biliyor

Herkes Biliyor Önce adında anlaşalım: B i l i ş i m   T o p l u m u. İnsanoğlunun yaşamının her alanında kullandığı bilginin, başta bilgisayar olmak üzere, çeşitli

  • 1
  • 2