TBD 16. İstanbul Bilişim Kongresi

Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul Güney Kampüs - Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

16. İstanbul Bilişim Kongresi “Sürdürülebilir Teknolojiler Çağı, Kendi Kaynağını Üretebilen Toplum” 29 Kasım 2022 Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bilişim Kongremiz bu sene 29 Kasım 2022 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’ nde yapılacaktır. Temamız “Sürdürülebilir

TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı

BTK Konferans Salonu - Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara, Ankara, Türkiye

TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile 15 – 16 Aralık 2022 tarihlerinde

III. International Informatics and Software Engineering Conference

BTK Konferans Salonu - Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara, Ankara, Türkiye

III. International Informatics and Software Engineering Conference IMPORTANT NOTE 1: The due date of the submission has been extended to October 30, 2022. IMPORTANT NOTE 2: Accepted papers can be

5. Ankara KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi

ASO Sincan 1. OSB Konferans Merkezi ASO Sincan 1. OSB, Ankara, Türkiye

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2017 tarihinden itibaren gerçekleştirilmekte olan “KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi”nin 5.si, hem etkinliğinin arttırılması hem de yaygın etki yaratılması amacıyla Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliği ile “Doğal Afetlere Uyumlu Yeşil Dijital Dönüşüm” ana temasıyla gerçekleştirilecektir.

TBD 3. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

KVKK Ankara, Türkiye

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2021 yılından itibaren düzenlenmekte olan Kişisel Verileri Koruma Zirvesinin üçüncüsü “Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler” ana teması ile 20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Konferansı

TÜİK Konferas Salonu - Ankara Çankaya, ANKARA, Ankara, Türkiye

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı (BTIE’23)

Hızla gelişen dönüştürücü teknolojiler, her alanda insan yaşamını kolaylaştırdığı gibi sağladığı sınırsız olanaklar ile Eğitim Öğretim kalitesini ve verimliliğini arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak dijital dönüşüm teknolojileri destekli olarak gerçekleştirilen Eğitim Öğretim faaliyetleri öğrenci odaklı ve ezbersiz eğitimin temelini oluşturmaktadır.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından hem nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine hem de dijital becerilere sahip genç istihdamın arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki son gelişmelerin eğitimle buluştuğu “Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi” BTIE’23 6-7 Ekim 2023 Tarihleri arasında BTK Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Konferans kapsamında; akademik ve teknolojik çalışmalar, seminerler, başarı öyküleri, paneller, atölyeler, okul/firma katılımları yer alacak, bilişim teknolojilerinin analitik düşünme yetisine ve dijital becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak eğitime kazandırdığı çözümler ve sağladığı katkılar değerlendirilecek ve dijital Türkiye yolculuğu için eğitim sisteminde yapılması gereken eylem planlarının ortak akıl ile oluşturulması sağlanacaktır.

4. İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi

İzmir Atatürk OSB İzmir, Türkiye

Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongremiz bu sene “Doğal Afetlere Dayanıklı Yeşil KOBİ’ler” ana teması ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

7. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

İzmir Ticaret Odası Atatürk Caddesi No: 190 , Alsancak / İzmir, İzmir, İzmir, Türkiye

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 53 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 12 bini aşkın üyesi, 10 şehrimize yaygınlaşan şube yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezi desteği ile İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından itibaren düzenlenen İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultaylarının yedincisi “Akıllı Platformlar: Bir Araçtan Ötesi” ana teması ile 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

TBD Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği

Bellis Deluxe Hotel / Antalya Antalya, Türkiye

TBD Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği
Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

23 – 26 Kasım 2023 tarihlerinde

Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar Ana Teması ile

Bellis Deluxe Hotel / Antalya‘da gerçekleştiriliyor.

Bilişim Zirvesi 2023

Feshane İstanbul, Türkiye

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye ve bölgenin çok yönlü kalkınmasına öncülük eden ve çığır açan politikaların üretildiği; çağdaş, üretken ve yenilikçi bir ekonomi sisteminin oluşmasına teknoloji perspektifinden bakarak katkıda bulunan; ilham veren, cesaretlendiren iş deneyimlerinin paylaşıldığı; güçlü, sağlam işbirliklerinin oluşturulduğu ve aynı zamanda bilimle teknolojinin kesiştiği noktada geleceğe ışık tutan köklü ve lider etkinliktir.

IV. International Informatics and Software Engineering Conference

BTK Konferans Salonu - Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara, Ankara, Türkiye

https://iisec.tbdakademi.org.tr/2023/registration-fees

We are pleased to announce that the 4th International Informatics and Software Engineering Conference (IISEC 2023) will be held both ONLINE and IN PERSON at Information Technologies and Communications Authority - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) between December 21 and 22, 2023 in Ankara/Türkiye. Since its first year, all IISEC conferences have been supported by IEEE. Accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Xplore subject to meeting IEEE Xplore’s scope and quality requirements.

150$ - 350$

TBD 40. Ulusal Bilişim Kurultayı

BTK Konferans Salonu - Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara, Ankara, Türkiye

TBD 40. Ulusal Bilişim Kurultayı, Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile 21 – 22 Aralık 2023 tarihlerinde, "Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi" Ana Temasıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nda gerçekleştiriliyor.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.